5 opvallende fabels en feiten over duurzaam eten

5 opvallende fabels en feiten over duurzaam eten

Wat is duurzame voeding? Die vraag is niet 1-2-3 te beantwoorden, omdat duurzaamheid een heel breed begrip is. Aan de hand van 5 opvallende fabels en feiten leggen we je meer uit over duurzaam eten.

  1. We gooien veel eten weg

Feit! Over de hele wereld gooien we bijna een derde van ons voedsel weg. Wist je dat we in Nederland ieder jaar ruim 2 miljard kilo eten weggooien? Dat is gemiddeld 135 kilo per persoon. Zonde! Wat als je slim omgaat met eten koken en bewaren hoef je veel minder weg te gooien.

  1. Vlees heeft veel impact op het milieu

Feit! Voor de productie van één kilo rundvlees is meer dan 15.000 liter water nodig en relatief veel plantaardig voedsel. Daarnaast zorgt het ook voor uitstoot van broeikasgassen. Wissel vlees daarom regelmatig af met vleesvervangers, zoals peulvruchten of noten. Goed voor het milieu en nog gezond ook!

  1. Groente-, fruit-, en tuinafval scheiden is flauwekul

Fabel! Groente- fruit- en tuinafval (gft) dat apart wordt ingezameld wordt vergist om er biogas uit te maken. Composteerbedrijven maken er daarna schone compost van.

  1. Biologisch eten is beter voor het milieu

Fabel én feit! Als je kijkt naar bestrijdingsmiddelen dan is biologisch eten beter dan de ‘normale’ teelt. En door het wisselen van gewassen raakt de bodem minder snel uitgeput. Maar voor biologisch teelt is wel meer grond nodig om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren. Voor energiegebruik is het afhankelijk van de teler hoe zuinig hij daarmee omgaat.

  1. Eten uit de regio kost altijd minder energie

Fabel én feit! Of eten uit de regio minder energie kost is afhankelijk van de manier van telen.  Of een bloemkool in de kas of volle grond gekweekt wordt, heeft natuurlijk gevolgen voor het energieverbruik. Toch is het een goede gewoonte te kiezen voor regionale producten omdat er minder transport voor nodig is.

Benieuwd welk effect het eten dat je klaarmaakt voor je bewoners heeft op het klimaat? Vul dan eens de ‘klimaatweegschaal’ in op de website van het Voedingscentrum.