10 x beweegtips voor tussendoor

10 beweegtips voor tussendoor

Bewegen is niet voor iedereen even gemakkelijk, maar alle beetjes helpen! We geven 10 praktische tips om bewoners in beweging te krijgen én te houden.

  1. Hef de benen: laat iemand in de stoel elk been 5x optillen
  2. Strek de armen: zet dat kopje koffie net buiten handbereik, zodat de armen net iets verder opgetild en gestrekt moeten worden
  3. Daag iemand uit net iets vaker op te staan uit de stoel.
  4. Muziek brengt mensen in beweging. Zet eens een muziekje op en geef zelf het goede ‘dans’ voorbeeld.
  5. Op tv zijn regelmatig beweegprogramma’s. Zet zo’n programma eens aan. Er zijn altijd wel bewoners die het leuk vinden (een beetje) mee te doen.
  6. Organiseer eens een spelletjesochtend of –middag! Tafel jeu de boules, sjoelen of tafelkegelen zorgen voor onbewust beweegplezier.
  7. Is het lekker weer, kijk dan eens of je een kleine wandeling door de tuin kunt maken.
  8. Kunnen bewoners nog helpen bij het ‘huishouden’? Tafeldekken of een afwasmachine helpen inruimen dragen ook een steentje bij.
  9. Laat iemand zichzelf zoveel mogelijk aankleden. Het duurt misschien wat langer of de kleding zit misschien niet helemaal recht, maar dat weegt niet op tegen de beweging die iemand hierdoor krijgt.
  10. Betrek ook mantelzorgers bij het bewegen. Zij kunnen er immers ook voor zorgen dat iemand blijft bewegen. Zeker als jij erg druk bent!

Het gaat om de hoeveelheid of intensiteit, dát is waar het om draait. Is bewegen voor een bewoner echt heel lastig, dan heeft de fysiotherapeut of ergotherapeut vast ook nog goede tips.