Actievoorwaarden Puzzelmagazine

Actievoorwaarden ‘Puzzelmagazine’

Artikel 1 Algemeen

 • Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie Puzzelmagazine (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, (hierna: “FrieslandCampina”) organiseert van 27-5 2019 t/m 30-8-2019 (hierna: de “Actieperiode”).
 • Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 • FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan FrieslandCampina consumentservice 0800-0765.


Artikel 2 Speelwijze

De Actie werkt als volgt:

Deelnemers kunnen zich via het actieformulier op www.voedingindezorg.nl aanmelden voor het ontvangen van het puzzelboekje. De deelnemer meldt zich hiermee aan voor de nieuwsbrief van Voeding in de Zorg via het actieformulier en ontvangen hierna het boekje via de post.


Artikel 3 Actieproduct

 • Het actieproduct is het Puzzelmagazine.
 • Een deelnemer kan 1 maal deelnemen aan de Actie. Per deelnemer stuurt FrieslandCampina maximaal 1 actieproduct toe. FrieslandCampina bezorgt prijzen alleen binnen Nederland.
 • Voor actieproducten geldt Op=Op!
 • FrieslandCampina zal binnen drie weken het boekje naar het opgegeven adres versturen.
 • Alle actieproducten zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van ontvanger honoreren om hun actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.
 • FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.


Artikel 4 Deelname

 1. Deelnemers moeten werkzaam zijn in de zorg.
 2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
 3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 4. Medewerkers van FrieslandCampina zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.


Artikel 5 Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige ­­­­­­­­­­NAW-gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
 4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van FrieslandCampina verzameld door Hoppinger.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.


Artikel 7 Slotbepalingen

De merken FrieslandCampina en Campina zijn geregistreerde merken van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.


Artikel 8 Diversen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
 3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

Laat je iedere maand inspireren en abonneer je op het Voeding in de Zorg online magazine vol tips, fabels en feiten en leuke recepten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Cookies op Voeding in de Zorg

Om je de best mogelijke ervaring op onze website te kunnen bieden maken we gebruik van cookies. Door deze te accepteren geef je ons toestemming om deze cookies te plaatsen. Wil je liever niet alle soorten cookies toestaan? Dan kun je zelf je cookievoorkeuren aanpassen. Je kunt je voorkeuren natuurlijk ook altijd op een later moment wijzigen. Meer informatie vind je in ons Privacy Statement.

Cookievoorkeuren aanpassen